Motor geluidsisolatie

De motor is in veel gevallen de belangrijkste stoorfactor; geluidsoverlast van de motor is vaakop het hele schip goed hoorbaar. Dit heeft tweeoorzaken, die beide moeten worden aangepaktom het motorgeluid terug te dringen: Allereerst maakt de motor zelf veel lawaai. Dit is luchtgeluid. Luchtgeluid wordt sterker naarmate u dichter bij de motor komt. Daarnaast geeft de motor ook trillingen door aan het casco; deze trillingen worden door het hele schip afgestraald in de vorm van geluid, ook wel contactgeluid genoemd.

Luchtgeluid vermindert u door isolatie- en absorptiemateriaal toe te... 

Klik hier voor meer informatie